KollégiumÁltalános IskolaX. Müller Ferenc Nemzetközi Kémiai EmlékversenyNeumann VersenyBélap Online

Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § alapján intézményünk minden évben elkészíti a közzétételi listát.

Az aktuális közzétételi lista innen tölthető le vagy itt olvasható.

A közzétételi lista a következő adatokat tartalmazza:

 • a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 • b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 • c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 • d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 • e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 • f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 • g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

továbbá

 • a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 • b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 • c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 • d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 • e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
 • f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 • g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 • h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 • i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
© 2024 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 434281