KollégiumÁltalános IskolaX. Müller Ferenc Nemzetközi Kémiai EmlékversenyNeumann VersenyBélap Online

Bemutatkozás

Középiskolánk  az 1967-es alapítástól a 80-as évek közepéig Tolna megye egyetlen érettségit adó műszaki középiskolája volt, mely a helyi ipar változó igényeinek megfelelve többször is profilt váltott. Az 1990-es évek elején, a rendszerváltást követő társadalmi és gazdasági átalakulás hatására vegyes profilú – gimnáziumi és szakközépiskolai képzést folytató – középiskolává vált.

Ekkor vette fel a szekszárdi apátságot alapító I. Béla király nevét. Megújulásra képes nevelőtestülete néhány év alatt gimnáziumként is vonzóvá tette az intézményt. A kezdetektől differenciált képzést kínáltunk, családias, az egyéniséget elfogadó légkörben. Informatikai profilunk 1996-tól informatikai szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzési évfolyamok indításával teljesedett ki. Az Európai Unióhoz való csatlakozás és az egységes, kétszintű érettségi vizsgarendszer bevezetése 2004-től a képzési struktúra átalakulását eredményezte: a szakközépiskolai profil az érettségi utáni szakképzésre koncentrálódik, a négyéves szakközépiskolát fokozatosan ötéves gimnáziumi képzés –intenzív angol nyelvi előkészítő évfolyammal- váltotta fel.

Mára az I. Béla Gimnázium Szekszárd és térsége egyik legkeresettebb gimnáziuma. Több, mint 500 nappali tagozatos diákunk több mint fele helybéli, a tanulók közel 10 %-a a megye távolabbi településeiről érkezik hozzánk.

Diákjaink jövőbeli társadalmi és munkaerő-piaci sikerességét színvonalas és eredményes, differenciált képzéssel igyekszünk megalapozni. Mindehhez  versenyképes informatikai és idegen nyelvi tudást közvetítünk, az egyéniséget elfogadó légkört és együttműködésen alapuló tanulásszervezést kínálunk és valósítunk meg négy- és ötévfolyamos gimnáziumi osztályainkban.

Az alsóbb évfolyamokon működő tagozataink és az emelt szintű képzéseink (matematika-fizika-informatika, természettudomány-matematika-informatika, magyar-történelem-informatika, informatika és  angol nyelvi előkészítő-informatika) jól megalapozzák a felsőbb évfolyamokon az egyéni tantárgy- és tanárválasztáson alapuló, emelt szintű érettségire felkészítő képzési formát.

A hozzánk érkező gyerekek tanulmányi átlagteljesítménye jó: 4 egész feletti; és ugyanilyen érettségi átlagteljesítménnyel döntő többségük felvételt nyer egyetemekre, főiskolákra. A felsőfokú felvételi eredményesség tekintetében a 970 középiskola rangsorában néhány év alatt a felső 10 %-ba jutott a gimnáziumként még fiatal intézményünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a tőlünk „elvárt” szinthez képest a hozzáadott-érték mutatóval a legeredményesebb húsz   középiskola  közé jutottunk.  

Partnereink véleménye szerint az I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. A sokoldalú tanulói támogatás sajátos tehetséggondozó program működésében, a tanári-tanulói közös alkotótevékenység ösztönzésében, természettudományos, művészeti és idegen nyelvi nemzetközi projekttevékenységben nyilvánul meg.

2008. szeptemberében az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pályázati úton elnyertük a „Tehetséggondozó Középiskola” címet.  

Tanévente 10-12 sikeres pályázati program segíti az innovatív szellemű pedagógiai munkát.

Művészeti bemutatóink, az iskolagalériában megnyíló kiállítások, alkotó diákjaink előadásai, a nemzetközi találkozók, a megyei környezetvédelmi- és angolverseny, a nemzetközi hírű  Neumann János Programtermék Verseny, a kompetencia-alapú képzés tapasztalatainak átadását, az  egymástól-tanulást segítő bemutatók segítik azt a törekvésünket, hogy iskolánkban a tanulás- és személyiségfejlesztés olyan együttese bontakozhasson ki, amely  felkelti és fenntartja a tanulási kedvet, mozgósítja  a személyiség fejlődéséhez szükséges energiákat, azaz fejleszti az egész életen át tartó tanulás képességét.

Iskolánk a pedagógiai programban megfogalmazott  jövőképében elkötelezte magát az ismeretek és a képességek fejlesztésének egyensúlyán alapuló oktatás és nevelés mellett. A gimnáziumi nevelésnek és oktatásnak véleményünk szerint elsősorban azokat a kompetenciákat kell fejlesztenie, melyek az alkalmazható és versenyképes tudás megszerzését segítik. Ezzel összhangban az információs és kommunikációs technikák alkalmazása képességének, a szociális kompetenciák fejlesztését segítő tanulás- és oktatásszervezési eljárásoknak is fejlődniük kell. Mindehhez azonban szükség van a pedagógiai kultúra folyamatos megújítására.

A 2005-2006-os tanévben bekapcsolódtunk a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.2-es programjába, melynek keretében öt területen teszteltük  a kompetencia alapú oktatást. Gimnáziumunkban a pedagógiai kultúra megújulásának, az iskolai jövőkép megvalósulásának további keretet ad  sikeres TÁMOP 3.1.4 pályázatunk, mellyel újabb pedagógusok és tanulócsoportok számára alakítjuk ki  a kulcskompetenciák fejlődését célzó oktatás-nevelés gyakorlatát.

Érettségi vizsgára épülő szakképzésben rugalmas szakképzési profilunkat folyamatosan a változó piaci igényekhez és feltételekhez igyekszünk alakítani. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Pollack  Műszaki Karával együttműködve indítjuk folyamatosan a műszaki informatikai mérnökasszisztens képzést, valamint segítségükkel lokális oktatóközpontjává váltunk a Cisco Hálózati Akadémiának, amely nemzetközileg elismert a hálózatfejlesztő szakemberek körében.

© 2024 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 434273