KollégiumÁltalános IskolaX. Müller Ferenc Nemzetközi Kémiai Emlékverseny20.Neumann VersenyNeumann VersenyBélap Online

Örökös Ökoiskola

 

Tovább az OFI Ökoiskoláról szóló oldalára:

Ökoiskolai tevékenységünk

Programjaink

(A tartalmak megjelenítéséhez kérjük kattintson az esemény képére.)

A Víz Világnapja      

   

   
                     

Fejlesztési célkitűzéseink

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
 • Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
 • Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi folyamatokkal, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén
 • A diákoknak azt kell magukba szívniuk, hogy csak a fenntartható fejlődés az igazi fejlődés.


A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink

 • A „jeles napokról” (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezet-védelmi világnap …) műsorokkal, akciókkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg
 • Az osztályfőnöki órákon foglalkozunk az egészséges életmód legfontosabb kérdéseivel.
 • Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók ismerjék meg, és legyenek büszkék városunk és környékünk természeti és kulturális értékeire.
 • Tanulóink minden évben aktívan és eredményesen vesznek részt a Megyei Környezetvédelmi vetélkedőn és más intézmény által szervezett vetélkedőkön.
 • A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlásának óriási a nevelő hatása, de csak akkor, ha a tanulók látják, és megtapasztalhatják, hogy az újrahasznosítható dolgokat valóban újrahasznosítják. Intézményünkben a papírt és a műanyagot szelektíven gyűjtjük. Az Alisca Terrával kötött szerződésünk alapján a rendszeres elszállítása hulladéknak megoldott.
 • Az iskola nevelési rendszerének megfelelően a környezeti tartalmakat szolgáló nevelési lehetőségeket kihasználjuk. Ennek érdekében a mindenkori 9. évfolyamos tanulók szabadon választott erdei iskolában töltik az osztálykirándulást, ahol aktív, megismerő tevékenységre épülve ismerkedhetnek meg hazánk természeti és kulturális értékeivel.


Kiemelt feladataink:

Iskolánk 2018-ban elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.

 • Ökoiskolákkal való kapcsolat intenzitásának növelése, kommunikáció javítása. (felelős: Barocsai Zoltán)
 • Tanulók közösségi szolgálatában növeljük a környezetvédelmi témájú közösségi munka arányát. (felelős: Somogyvári Orsolya)
 • Konyhakert működtetése. (felelős: Maros Tünde)


Általános feladatok

 • Az ökoiskolai munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola nevelési tevékenységét.
 • Az iskolai minőségfejlesztési munka részeként a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján segíti, hogy a munkaközösségek az éves munkatervükbe, illetve a tanmeneteikbe folyamatosan beépítsék az ott leírt elvárásokat és a fenntarthatósági szempontokat.


Eseménynaptár

Esemény Határidő
Az iskolamédiában a Jeles Napokról tájékoztatás folyamatos
BéLap Zöld Pont rovatának kezelése folyamatos
Öko könyvtár továbbfejlesztése folyamatos
Ökofaliújság környezetvédelemmel kapcsolatos hírekkel folyamatos
Madárodú karbantartás, madáretetés folyamatos
Bejövő évfolyamok környezeti attitűdjének és fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek felmérése (szöcsketábori ÖKO-teszt) augusztus 28-30.
Zöld Diákönkormányzat megújulása a DÖK-ön belül szeptember
Őszi szemétszedési akció (Te Szedd) szeptember
Túraklub programterve szeptember 20.
Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő előkészítése, megszervezése szeptember-december
december 4.
Bartina Túrán való részvétel január
Víz világnapja témanap március 20.
Fenntarthatósági témahét április 20-24.
Tavaszi szemétszedő túra április
Föld Napja április 22.
Madarak és Fák Napja 10. évfolyam május 10.
Környezetvédelmi Világnap június 8.

 

© 2024 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 605021