Tájékoztatás általános iskolai beiratkozásról a 2019/2020. tanévre - Elektronikus jelentkezés lehetősége

Az általános iskolai beiratkozás ideje

• 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00
• 2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00

A beiratkozás lehetséges módjai:
A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelőn személyesen a köznevelési intézménybe, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján jelentkeztethetik gyermekeiket.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken a Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Általános iskolánk helyben biztosítja az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre igényük van.
Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után iskolánk is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szüksége ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.
A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület végleges felület várhatóan 2019. április 1-én nyílik meg. Iskolánk április 1-től felkínálja a szülőknek a lehetőséget, hogy az iskolában helyben segítséget kapjanak az elektronikus ügyintézés elvégzéséhez. A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmány és a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek adókártyája (amennyiben van)
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat és határozat hátrányos helyzet fennállásáról (amennyiben van),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
• óvodai szakvélemény,
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről (1. sz. melléklet)
- Nyilatkozatot a törvényes képviseletről (2. sz. melléklet)